COWON
 

FIRMWARE

FIRMWARE    |     MANUAL    |     FAQ/QnA
NO SECTION MODEL SUBJECT DATE
375 Previous Model COWON S9 COWON S9 UCI Developer's Guide V3 2009/05/19
354 Previous Model COWON D2 COWON D2 Firmware V2.59 2009/01/20
353 Previous Model COWON D2 COWON D2 DAB Firmware V4.59 2009/01/20
342 Previous Model iAUDIO U5 iAUDIO U5 Firmware V1.17 2008/11/14
341 Previous Model iAUDIO U5 iAUDIO U5 Firmware V3.17 2008/11/14
641 PLENUE PLENUE J PLENUE J Firmware V1.11 2020/03/24
640 PLENUE PLENUE R2 PLENUE R2 Firmware V1.12 2020/03/05
609 PLENUE PLENUE J PLENUE J Firmware V1.10 2018/07/26
LIST 검색 검색