COWON
 

FIRMWARE

FIRMWARE    |     MANUAL    |     FAQ/QnA
NO SECTION MODEL SUBJECT DATE
Notice MP3 iAUDIO HiFi iAUDIO HiFi Firmware V1.01 2019/10/31
Notice PLENUE PLENUE V PLENUE V Firmware V1.13 2019/10/31
Notice MP3 iAUDIO U7 iAUDIO U7 Firmware V1.23 2019/07/26
Notice PLENUE PLENUE D2 PLENUE D2 Firmware V1.02 2019/03/22
Notice PLENUE PLENUE R PLENUE R Firmware V1.30 2018/11/22
Notice PLENUE PLENUE S PLENUE S Firmware V1.30 2018/11/20
Notice PLENUE PLENUE D PLENUE D Firmware V1.20 2018/10/24
Notice AutoCapsule AQ2 Auto Capsule AQ2 Firmware V1.2.0 2018/10/15
LIST 검색 검색